Wydział Prawa i Ekonomii

Struktura

W strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Ekonomii UKW znajdują się: