Wydział Prawa i Ekonomii

Praktyki - kierunek Prawo w biznesie

Praktyki - studia stacjonarne

Kierunek: Prawo w biznesie
Tryb: stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020 (w cyklu kształcenia 2018/2019)

Praktyki - studia niestacjonarne

Kierunek: Prawo w biznesie
Tryb: niestacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020 (w cyklu kształcenia 2018/2019)