Wydział Prawa i Ekonomii

Koła Naukowe w WPiE

Przy Wydziale Prawa i Ekonomii działa wiele Kół Naukowych, które swoim obszarem zainteresowań obejmują wiele zagadnień i dziedzin, w tym: kryminologię, prawo karne, ekonomię, administrację, prawo międzynarodowe i prawa człowieka oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Wykaz Kół:

Koło Naukowe Prawa Karnego
Opiekun Koła: dr Agnieszka Kilińska-Pękacz
Strona www Koła
Profil FB Koła
Mail: knpk.ukw@gmail.com 

Koło Naukowe Ekonomii
Opiekun Koła: dr Paweł Antoszak
Strona www Koła
Profil FB Koła 
Mail: kne.ukw@gmail.com 

Koło Naukowe Prawo&Biznes
Opiekun Koła: dr Anita Kubanek
Strona www Koła
Profil FB Koła 
Instagram Koła
Mail: prawoibiznes.ukw@gmail.com  

Koło Naukowe Kryminologii
Opiekun Koła: dr Jarosław Janikowski
Strona www Koła
Profil FB Koła
Instagram Koła
Mail: jaroslaw.janikowski@ukw.edu.pl

Koło Naukowe Prawo i Społeczeństwo
Opiekun Koła: dr Marcin Skinder
Strona www Koła 
Profil FB Koła 

Koło Aktywnych Studentów Administracji
Opiekun Koła: mgr Miłosz Chruściel
Strona www Koła
Mail: kasaukw@gmail.com

Koło Naukowe Inwestycji i Rynku Finansowego
Opiekun Koła: dr Ewa Dziawgo
Strona www Koła
Mail: edziawgo@ukw.edu.pl

Koło Naukowe New Generation of Financiers
Opiekun Koła: dr Aldona Uziębło, dr Tatiana Walkowiak
Strona www Koła (UKW)
Strona www Koła
Profil FB Koła
Mail: ngfbydgoszcz@gmail.com 

Koło Naukowe Praktyki Prawniczej
Opiekun Koła: dr Katarzyna Biskup-Grabowska, mgr Przemysław Kuczkowski
Strona www Koła
Profil FB Koła
Instagram Koła
Mail: knpraktykiprawniczej@gmail.com 

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka - Ius Gentium
Opiekun Koła: dr Agnieszka Wedeł - Domaradzka, prof. uczelni, mgr Justyna Wawrzecka
Strona www Koła (UKW)
Profil FB Koła
Mail: kpmipc.ukw@gmail.com