Wydział Prawa i Ekonomii

O Wydziale

Wydział Prawa i Ekonomii jest jednostką istotną pośród innych wydziałów i instytutów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi bowiem pięć kierunków studiów, które cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Są to administracja, ekonomia, kryminologia, prawo i prawo w biznesie.

Administracja, ekonomia i prawo należą do kanonu kierunków o tradycyjnej formule i niekwestionowanej renomie, zaś dwa pozostałe współtworzą nowatorską i interesującą przestrzeń zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności. Administracja to studia o profilu ogólnoakademickim, zaś ekonomia, kryminologia, prawo oraz prawo w biznesie realizowane są jako studia o profilu praktycznym. Wszystkie kierunki prowadzone są tak jako studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, a ofertę dydaktyczną Wydziału uzupełniają studia podyplomowe. Łącznie kształci się w nim ponad 1500 studentów.

Wydział skupia pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych reprezentujących dwie dyscypliny naukowe - nauki prawne oraz ekonomię i finanse, dzięki czemu jest jedyną w Uniwersytecie jednostką dwudyscyplinową, co daje jej interdyscyplinarny potencjał z korzyścią dla prowadzonych kierunków studiów oraz ku dalszemu rozwojowi. Tworzą oni zespół naukowców prowadzących badania nad różnymi aspektami prawa i ekonomii, których efektami dzielą się na łamach publikacji naukowych, jak też poprzez uczestnictwo w konferencjach, projektach i innych formach naukowej aktywności. Pracują oni w ramach sześciu katedr: Katedry Prawa Administracyjnego, Katedry Prawa Cywilnego, Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego, Katedry Prawa Karnego, Katedry Prawa Międzynarodowego i Konstytucyjnego oraz Katedry Ekonomii.

W dyscyplinie nauki prawne Wydział Prawa i Ekonomii posiada kategorię B+.

Kontynuuje on to co najlepsze z dorobku istniejącego do końca roku akademickiego 2018/2019 Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania funkcjonującego wpierw samodzielnie, a następnie w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Następnie - od roku akademickiego 2019/2020 do końca semestru zimowego 2022/2023 - istniał Instytut Prawa i Ekonomii.

Wydział Prawa i Ekonomii wraz z Wydziałem Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutem Komunikacji Społecznej i Mediów tworzy Kolegium IV.

Siedziba Wydziału mieści się w wybudowanym na początku XX wieku budynku przy placu Józefa Weyssenhoffa 11. Józef Weyssenhoff (1860-1932) był powieściopisarzem, poetą i krytykiem literackim przez znaczną część życia związanym z Bydgoszczą. Aula w tym budynku nosi imię Mariana Rejewskiego (1905-1980) - bydgoszczanina, matematyka i kryptologa, który złamał szyfr Enigmy.