Wydział Prawa i Ekonomii

Praktyki - kierunek Kryminologia

Praktyki - studia stacjonarne

Kierunek: Kryminologia
Tryb: stacjonarny
Cykl kształcenia: 2020/2021

Praktyki - studia niestacjonarne

Kierunek: Kryminologia 
Tryb: niestacjonarny
Cykl kształcenia: 2020/2021

Praktyki - studia stacjonarne

Kierunek: Kryminologia
Tryb: stacjonarny
Cykl kształcenia: 2019/2020

Praktyki - studia niestacjonarne

Kierunek: Kryminologia
Tryb: niestacjonarny
Cykl kształcenia: 2019/2020