Wydział Prawa i Ekonomii

Konferencja "Prawa człowieka i prawo międzynarodowe we współczesnym świecie"