Wydział Prawa i Ekonomii

Pełnomocnicy Dziekana WPiE

Na Wydziale Prawa i Ekonomii zostali powołani Pełnomocnicy Dziekana WPiE, pełniący funkcję w określonych obszarach.

Pełnomocnikami na Wydziale są: