Wydział Prawa i Ekonomii

Tutorial z aplikacji MS Teams

Drodzy Studenci

w trosce o sprawny i ekektywny proces dydaktczny zamieszczamy tutoriale, dotyczące korzystania z aplikacji MS Teams oraz Moodle. Są one przyjęte na naszej Uczelni jako aplikacje do odbywania zajęć zdalnych, przeprowadzania zaliczeń i komunikacji.

Czujemy się więc w obowiązku przedstawić podstawowe zasady ich działania wraz
z instrukcjami na temat ich funkcjonalności.