Wydział Prawa i Ekonomii

Regulamin Praktyk

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego -  Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018.