Wydział Prawa i Ekonomii
Rada Naukowa WPiE Rada Naukowa WPiE

Rada Naukowa WPiE

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Ekonomii:

 • dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. uczelni - Przewodnicząca Rady Naukowej WPiE
 • dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni - Wiceprzewodniczący 
 • dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. uczelni
 • dr hab. Zbigniew Bukowski,  prof. uczelni
 • dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Mrówczyński, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Salamonowicz, prof. uczelni
 • dr hab. Karol Siemaszko - prof. uczelni
 • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni
 • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka, prof. uczelni
 • dr Jarosław Janikowski - adiunkt
 • dr Dagmara Jaroszewska-Choraś - adiunkt
 • dr Tomasz Knepka - adiunkt
 • dr Aldona Uziębło - adiunkt