Wydział Prawa i Ekonomii

Artykuł naukowy dr Urszuli Stupałkowskiej w Humanities and Social Sciences

Na łamach czasopisma Humanities and Social Sciences (Research Journal 30, No. 4 (2023) – part I, pp 245-255), ukazał się artykuł dr Urszuli Stupałkowskiej pt. "Changes in the structure of income  of polish municipalities 2019–2021". Artykuł poświęcony jest zmianie struktury dochodów gmin w Polsce.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem:https://journals.prz.edu.pl