Wydział Prawa i Ekonomii

Ważna informacja!

W związku z awarią w Elektrociepłowni Bydgoszcz oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przechodzi na zdalne nauczanie, realizację zaliczeń i egzaminów oraz pracę działów administracji.

Egzaminy i zaliczenia zaplanowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 w okresie od 10 lutego do 18 lutego 2024 r. będą przeprowadzane w formie zdalnej. Szczegółowo reguluje to Zarządzenie nr 27/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 lutego 2024 r.

Natomiast pracownicy działów administracyjnych wykonują pracę zdalną w dniach 9 – 14 lutego br. Szczegółowo reguluje to Zarządzenie Nr 28/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy oraz dane kontaktowe znajdują się na stronach jednostek.

Budynki uczelni pozostają otwarte.