Wydział Prawa i Ekonomii

Dr Joanna Sikora-Alicka uzyskała międzynarodowy certyfikat w zakresie modeli finansowych

Gratulujemy Pani dr Joannie Sikorze-Alickiej uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie modeli finansowych!

Program certyfikacji Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA®) CFI uczy umiejętności praktycznej analizy finansowej. Modele finansowe są kluczową częścią procesu podejmowania decyzji biznesowych. Certyfikat FMVA® to gwarancja posiadania umiejętności modelowania finansowego, usprawniania procesów budżetowania i prognozowania oraz wysokich kompetencji z rachunkowości i finansów. Jest znany i uznawany na całym świecie, skupia się na rzeczywistych zastosowaniach i podnosi kompetencje w zakresie bankowości inwestycyjnej, private equity, fuzjach i przejęciach oraz finansach przedsiębiorstw.