Wydział Prawa i Ekonomii

Wykaz wykładów otwartych Wydziału Prawa i Ekonomii - semestr letni

Z niekrytą przyjemnością wracamy do wykładów otwartych organizowanych na naszym Wydziale.

Spotkania będą odbywały się na platformie MS Teams lub w murach naszego Wydziału.
Kod do zespołu (dla osób z organizacji UKW): qzs3xti

Maj 2023 

 • Data: 31.05.2023 r. 
  Godzina: 13:15
  Temat: "Human Resources and Leadership"
  Prelegent: dr Shelest Ievgeniia
  Miejsce spotkania: (spotkanie hybrydowe) Wydział Prawa i Ekonomii sala 101, Pl. Weyssenhoffa 11
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com
 • Data: 11.05.2023 r. 
  Godzina: 12:30
  Temat: "Pułapki w procesie cywilnym na przykładzie pozwu oraz rola adwokata na etapie wszczęcia postępowania cywilnego"
  Prelegent: adw. Magdalena Seniw
  Informacja o Prelegencie:
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2016 r. wpisana na listę adwokatów Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.
  Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa zamówień publicznych i w sporach dotyczących nieruchomości.
  Uczestniczyła w transakcjach z udziałem dużych podmiotów międzynarodowych i negocjacjach umów.
  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w sprawach z zakresu zamówień publicznych.
  Jej zainteresowania zawodowe oscylują także wokół sporów majątkowych na gruncie prawa spadkowego lub rodzinnego, w tym także sporów cywilnych, czy administracyjnych dotyczących zwłaszcza nieruchomości.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 5, Pl. Weyssenhoffa 11

Kwiecień 2023 

 • Data: 27.04.2023 r. 
  Godzina: 16:15
  Temat: "Metodologia pracy komornika"
  Prelegent: Błażej Sobczak
  Informacja o Prelegencie:
  Asesor Komorniczy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbywał aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Poznaniu, zakończoną pozytywnym egzaminem zawodowym w 2020 r. Specjalista z zakresu egzekucji terenowej. Nadto jest absolwentem Wydziału Chemii UMK. Członek Koła Łowieckiego w Inowrocławiu.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 06, Pl. Weyssenhoffa 11

 • Data: 27.04.2023 r. 
  Godzina: 11:30
  Temat: "Obsługa logistyczna gospodarki odpadami komunalnymi w gminach"
  Prelegent: Jakub Warczak
  Informacja o Prelegencie:
  Kierownik działu logistyki w spółce zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się planowaniem i nadzorem nad procesem odbioru odpadów.  Uczestniczył we wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami w 2013 r. i wdrażał projekty związane z informatyzacją procesu odbioru odpadów.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 9, Pl. Weyssenhoffa 11
 • Data: 24.04.2023 r. 
  Godzina: 9:45
  Temat: "Biznes w Polsce - blaski i cienie"
  Prelegent: Jakub Urbala
  Informacja o Prelegencie:
  Specjalista od marketingu, komunikacji oraz produkcji filmowych. Projekty realizuje pod marką Imaginary Media. Są to rozwiązania wideomarketingowe, takie jak filmy reklamowe, prezentacyjne, wizerunkowe czy produktowe. Podczas spotkania opowie o zakładaniu i prowadzeniu biznesu w Polsce, metodach rozwoju i potrzebnych umiejętnościach do rozwijania własnej marki.
  Miejsce spotkania: (spotkanie hybrydowe) Wydział Prawa i Ekonomii, Pl. Weyssenhoffa 11
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

 • Data: 21.04.2023 r. 
  Godzina: 13:45
  Temat: "Zaplanuj dobrze swój biznes - o tworzeniu biznesplanów"
  Prelegent: Justyna Ratajczak
  Informacja o Prelegencie:
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo oraz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek ochrona praw własności intelektualnej.
  Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami udzielając doradztwa biznesowego, prowadząc szkolenia, usprawniając procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwach. Przeprowadza audyty związane z oceną efektywności pracowników, tworzeniem strategii rozwoju. Pracuje z firmami w obszarze obsługi prawnej i księgowej, tworzenia strategii marketingowych, tworzenia modeli biznesowych. Posiada doświadczenie w pracy w komisjach oceny biznesplanów uczestników wielu projektów m.in. współfinansowanych ze środków unijnych, czy w ramach działań funduszy inwestycyjnych.
  W latach 2005-2017 zarządzając Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim (6 oddziałów) doradzała tysiącom osób chcących prowadzić działalność gospodarczą. W tym czasie, oceniała setki biznesplanów pod kątem ich rentowności czy możliwości pozyskania wsparcia inwestycyjnego. Pracowała w ramach własnego funduszu seedowego w komitetach inwestycyjnych.
  W latach 2017-2018 zarządzała przestrzenią wsparcia biznesu Starówka Office tworząc model biznesowych i markę przedsięwzięcia. Zarządzała procesami, planowała i koordynowała pracę poszczególnych działów. Współuczestniczyła w tworzeniu i prowadzeniu wielu eventów i konkursów poszukujących startupów pod inwestycję.
  W obecnej spółce, funduszu inwestycyjnym TBC Investement poszukuje startupów pod inwestycje. Pracuje z klientami w obszarze audytów, tworzenia modeli biznesowych, pisania biznesplanów, szkoleń. Prowadzi diagnozy i analizy potencjału rozwoju, doradza w obszarze poszukiwania ścieżek rozwoju, finansowania przedsięwzięć. 
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 07, Pl. Weyssenhoffa 11
  Współorganizator: Koło Naukowe "Prawo&Biznes"

 • Data: 20.04.2023 r. 
  Godzina: 12:00
  Temat: "Własność intelektualna w Internecie - najczęstsze błędy  przedsiębiorców"
  Prelegent: Piotr Wódkowski 
  Informacja o Prelegencie:
  Radca prawny i pasjonat tłumaczenia problemów prawnych za pomocą prostego języka. Na co dzień zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców poprzez prowadzenie sporów sądowych, odzyskiwanie należności, sporządzanie i weryfikację umów oraz bieżące doradztwo prawne. Do jego wąskiej specjalizacji należy obsługa prawna przedsiębiorców z branży kreatywnej, marketingowej i e-commerce oraz ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie, znaki towarowe). Pan Piotr jest również wykładowcą na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w ramach studiów podyplomowych „Nowoczesny Marketing” oraz autorem bloga i wideobloga Marketing na Legalu (www.marketingnalegalu.pl). Realizuje społeczną misję zrzeszania przedsiębiorców w ramach inicjatywy Lokomotywa Biznesu jako jej współzałożyciel i wiceprezes.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 08, Pl. Weyssenhoffa 11
  Współorganizator: Koło Naukowe "Prawo&Biznes"

 • Data: 17.04.2023 r. 
  Godzina: 9:30
  Temat: "Badania DNA w kryminalistyce"
  Prelegent: dr Magdalena Trojankiewicz
  Informacja o Prelegencie:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Genetyki. Doktor nauk biologicznych, wykonawca projektów badawczych MNiSW oraz grantów międzynarodowych, autorka wielu publikacji oraz aktywna uczestniczka konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii, Pl. Weyssenhoffa 11

 • Data: 04.04.2023 r. 
  Godzina: 11:30
  Temat: "Stan samorządności w Polsce"
  Prelegent: Arseniusz Finster
  Informacje o Prelegencie:
  Burmistrz miasta Chojnice, samorządowiec i ekonomista. Urodzony się 06.04.1964 r. w Chojnicach. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej - obecnie Politechniki Koszalińskiej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej; studia doktoranckie w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Socjalnym w Moskwie, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat zajmuje się polityką społeczną i gospodarczą.
  Od września 1989 do sierpnia 1991 r. pracował jako Specjalista ds. sprzętu i transportu w Rejonie Dróg Publicznych w Chojnicach. Następnie od września 1991 r. do listopada 1998 r. jako Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Chojnicach. Od września 1997 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Koszalińskiej ds. organizacji i rozwoju. W latach 1994-98 był radnym miejskim, przewodniczącym komisji budżetu. W 2005 roku rozpoczął pracę jako adiunkt w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Politechniki Koszalińskiej, a także od ok. 10 lat jest wykładowcą w Sopockiej Szkole Wyższej. W listopadzie 1998 r. objął funkcję Burmistrza Miasta Chojnice, którą pełni do dziś.
  Jako burmistrz przyczynił się do realizacji szeregu inwestycji, ważnych dla rozwoju miasta, poprawy jakości życia oraz estetyki. Ponadto Arseniusz Finster zainicjował powołanie Chojnickiego Banku Żywności. Był członkiem zarządu MKS "Chojniczanka" oraz Fundacji Rozwoju Charzyków. Należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest Członkiem Honorowym ChKŻ Chojnice, członkiem Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jest w Radzie Naukowej Zeszytów Chojnickich, w Radzie Programowej Kwartalnika Chojnickiego. Otrzymał także wiele wyróżnień i odznak: odznaka za zasługi Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Brązowy Krzyż Zasługi  Prezydent RP, Srebrny Krzyż Zasługi Prezydent RP, Odznaka Przyjaciel Dziecka, Złota odznaka honorowa Zw. Inwalidów Wojennych RP, Brązowa odznaka honorowa Polski Związek Piłki Nożnej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Order Kozacki Międzynarodowe Stowarzyszenie Kozaków, Odznaka Zasłużony Darczyńca Pomorza HDK, Polski Czerwony Krzyż, Zasłużony dla Powiatu oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zaangażowanie społeczne na rzecz pamięci narodowej.
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

Marzec 2023

 • Data: 31.03.2023 r. 
  Godzina: 13:00
  Temat: "Praca policjanta w mieszanym polsko-niemieckim zespole"
  Prelegenci: Julia Balcerzak, Julita Cholewińska, Florian Kraft
  Informacje o Prelegentach: 
  Podkomisarz Julia Balcerzak, absolwentka Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, obecnie pracuje w Polizeirevier Guben (Niemiecko - Polski Zespół Policyjny Guben/Gubin),
  Julita Cholewińska - aspirant sztabowy,
  Florian Kraft - funkcjonariusz policji Brandenburgii.
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

 • Data: 23.03.2023 r. 
  Godzina: 13:30
  Temat: "Czy etykieta jest passe?"
  Prelegent: Emilia Czekała
  Informacja o Prelegencie:
  Zawodowa konferansjerka, dyrektorka Orkiestry Symfoników Bydgoskich, ukończyła Filmoznawstwo i język niemiecki na brytyjskiej uczelni The University of Hull, a także Wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Specjalistka z zakresu wystąpień publicznych, prowadziła wydarzenia o przeróżnym charakterze zarówno dla kameralnego grona jak i kilkutysięcznej publiczności, a w czasie pandemii stworzyła videobloga #wygadama.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 08, Pl. Weyssenhoffa 11
  Współorganizator: Koło Naukowe "Prawo&Biznes"
 • Data: 16.03.2023 r. 
  Godzina: 10:45
  Temat: "Bezpieczeństwo e-biznesu"
  Prelegent: Kryspin Maroszczyk
  Informacja o Prelegencie:
  Właściciel i współwłaściciel kilku firm z branży IT (Teleinspiro Sp. z o.o., viop24sklep.pl), zawodowo zajmuje się bezpieczeństwem IT. Historia od sklepu na wordpress przez największy sklep z systemami komunikacyjnymi do bezpieczeństwa IT w biznesie.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 08, Pl. Weyssenhoffa 11
  Współorganizator: Koło Naukowe "Prawo&Biznes"

 • Data: 06.03.2023 r. 
  Godzina: 15:00
  Temat: "Charakterystyka pracy sędziego w sprawach z zakresu prawa upadłościowego"
  Prelegent: Joanna Szweda-Porzych
  Informacja o Prelegencie:
  Sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 120, Pl. Weyssenhoffa 11 

 • Data: 06.03.2023 r. 
  Godzina: 14:15
  Temat: "Wyzwania zawodu notariusza w XXI wieku"
  Prelegent: notariusz Marta Gruszczyńska
  Informacja o Prelegencie:
  Notariusz Marta Gruszczyńska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
  Po studiach pracowała w kancelarii notarialnej jako asystent notariusza, a następnie w 2018 roku zdała egzamin notarialny.
  Pracowała jako zastępca notarialny, a następnie wystąpiła o powołanie na notariusza i w czerwcu 2020 roku uruchomiłam swoją kancelarię już jako notariusz. W swojej praktyce styka się z szerokim zakresem problemów dotyczących m.in. prawa rodzinnego, rzeczowego oraz obligacyjnego.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 101, Pl. Weyssenhoffa 11 

Luty 2023

 • Data: 28.02.2023 r. 
  Godzina: 11:00
  Temat: "Działania kujawsko-pomorskiej Policji na rzecz ochrony praw człowieka"
  Prelegent: nadkom. Anna Frencel
  Informacja o Prelegencie:
  Pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
  ds. Ochrony Praw Człowieka.
  Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Ekonomii sala 105, Pl. Weyssenhoffa 11 

Styczeń 2023

 • Data: 13.01.2023 r. 
  Godzina: 15:00
  Temat: "Spotkanie z Radcą Prokuratorii Generalnej RP"
  Prelegent: dr hab. Marcin Kałduński
  Informacja o Prelegencie:
  Wicedyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Doktor habilitowany nauk, Profesor Uniwersytetu w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym, gospodarczym oraz arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron w złożonych sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz trybunałami arbitrażowymi. Reprezentował podmioty w sporach dotyczących m.in. projektów budowlanych, energetycznych, infrastrukturalnych i przemysłu wydobywczego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również prawo międzynarodowe publiczne, prawo prywatne międzynarodowe, prawa człowieka (w tym występowanie przed ETPCz) oraz prawo Unii Europejskiej (w tym występowanie przed TSUE). Autor wielu publikacji naukowych z prawa międzynarodowego publicznego oraz dziedzin pokrewnych. Występował jako prelegent w wielu konferencjach naukowych, seminariach oraz kursach. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W 2019 r. rozpoczął pracę nad projektem badawczym pt. „Zasada wzajemności w prawie międzynarodowym”, na który otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki.
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

Grudzień 2022 

 • Data: 15.12.2022 r. 
  Godzina: 17:00
  Temat: "Procesy kontraktacji węgla i frachtu, nadzoru nad dostawami i usługami przeładunkowymi w portach oraz zarządzanie portfelem węgla"
  Prelegent: Paweł Jagła
  Informacja o Prelegencie: 
  Dyrektor handlowy największego terminala masowego w Polsce, wcześniej działał jako trader dla międzynarodowej spółki handlowej. Odpowiedzialny za import oraz eksport węgla energetycznego/koksującego w Polsce.
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

 • Data: 01.12.2022 r. 
  Godzina: 18:00
  Temat: "Wynagrodzenia po studencku kontra reszta świata"
  Prelegent: mgr Anna Drózd
  Informacja o Prelegencie: 
  Biegła rewident, fascynatka kadr i płac, koordynator kadr i płac firmy międzynarodowej.
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

Listopad 2022

 • Data: 25.11.2022 r.
  Godzina: 9.45
  Temat: "Obraz przestępczości nieletnich na terenie Bydgoszczy. Stosowanie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z perspektywy funkcjonariuszy policji"
  Prelegent: mł. asp. Adrian Cieślewicz
  Informacja o Prelegencie: 
  Kierownik Ogniwa Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KP Bydgoszcz - Śródmieście.
  Miejsce spotkania: Instytut Prawa i Ekonomii Aula 101, Pl. Weyssenhoffa 11

 • Data: 25.11.2022 r. 
  Godzina: 11:30
  Temat: "Zbrodnie międzynarodowe - trudny proces rekoncyliacji: między dowodami a wspomnieniami"
  Prelegent: dr Małgorzata Myl
  Informacja o Prelegencie: 
  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół prawa międzynarodowego praw człowieka, międzynarodowego prawa karnego oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Prowadziła badania terenowe poświęcone sytuacji prawnej członków rodzin ofiar poważnych naruszeń praw człowieka m.in. w Rosji, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz w Rwandzie.
  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

 • Data: 30.11.2022 r.
  Godzina: 11.00
  Temat: "Prowadzenie księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej wraz z jej opodatkowaniem"
  Prelegent: mgr Tomasz Balcerak
  Informacja o Prelegencie: 
  Doradca podatkowy i Associate Partner w warszawskim oddziale Rödl & Partner; kierownik zespołu w dziale księgowości finansowej w Rödl & Partner.
  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; absolwent Wydziału Ekonomii SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w SGH. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prowadzenia księgowości finansowej ze szczególnym uwzględnieniem branży nieruchomości i rozliczeń podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Autor wielu artykułów z zakresu księgowości i prawa podatkowego.
  Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Rödl & Partner obecny jest w 51 krajach w 111 biurach. Na rynku polskim funkcjonuje z powodzeniem od 30 lat, doradzając firmom z różnych branż i segmentów.
  Miejsce spotkanie: Instytut Prawa i Ekonomii sala 19, Pl. Weyssenhoffa 11