Wydział Prawa i Ekonomii

Praktyki - kierunek Ekonomia

Praktyki - studia niestacjonarne w cyklu 2022/2023

Kierunek: Ekonomia
Tryb: niestacjonarny
Cykl kształcenia: 2022/2023

Praktyki - studia stacjonarne w cyklu 2022/2023

Kierunek: Ekonomia
Tryb: stacjonarny
Cykl kształcenia: 2022/2023

Praktyki - studia stacjonarne w cyklu 2021/2022

Kierunek: Ekonomia
Tryb: stacjonarny
Cykl kształcenia: 2021/2022

Praktyki - studia niestacjonarne w cyklu 2021/2022

Kierunek: Ekonomia
Tryb: niestacjonarny
Cykl kształcenia: 2021/2022

Praktyki - studia niestacjonarne w cyklu 2020/2021

Kierunek: Ekonomia
Tryb: niestacjonarny
Cykl kształcenia: 2020/2021

Praktyki - studia stacjonarne w cyklu 2020/2021

Kierunek: Ekonomia
Tryb: stacjonarny
Cykl kształcenia: 2020/2021

Praktyki - studia stacjonarne w cyklu 2019/2020

Kierunek: Ekonomia
Tryb: stacjonarny
Cykl kształcenia: 2019/2020

Praktyki - studia niestacjonarne w cyklu 2019/2020

Kierunek: Ekonomia
Tryb: niestacjonarny
Cykl kształcenia: 2019/2020