Wydział Prawa i Ekonomii

Wydział Prawa i Ekonomii w nowej strukturze

Od roku akademickiego 2019/2020 wraz z nową strukturą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczeliśmy swoją działalność jako Instytut Prawa i Ekonomii.

Z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 Instytut stał się Wydziałem Prawa i Ekonomii – w związku z uzyskaniem w dyscyplinie nauki prawne kategorii B+.

Prowadzi pięć kierunków studiów: Administrację, Ekonomię, Kryminologię, Prawo i Prawo w Biznesie, które cieszą się dużym zainteresowaniem studentów.

Wydział Prawa i Ekonomii jest umiejscowiony w jednym z czterech Kolegiów w strukturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Kolegium IV obok Wydziału Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów.

Kolegium IV
ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

Dyrektor Kolegium IV
dr Joanna Gomoliszek
pokój 605
tel. 52 323 67 39
j.gomoliszek@ukw.edu.pl 

Sekretariat
mgr Małgorzata Borucka
pokój 604
tel. 52 323 67 38
sekretariat.kolegium4@ukw.edu.pl