Wydział Prawa i Ekonomii

Ekonomia I st.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

ludzie przy biurku

Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Studia z zakresu ekonomii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów tak ze względu na ich konkretny charakter, jak i ogromne perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom. Na UKW aplikuje na nie zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc, które możemy zaproponować. Zostań więc jednym z tych, którym uda się je podjąć!

Jeśli więc chcesz założyć własny biznes, interesujesz się gospodarką w skali makro czy mikro, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując ekonomię poznasz bowiem tajniki gospodarki polskiej i światowej, w tym także finansów, rachunkowości czy podatków oraz innych obszarów wiedzy, jak choćby prawa.

Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, gdyż taki mają one charakter na UKW, zdobędziesz szereg kompetencji, w tym umiejętność oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki. Nasi wykładowcy to w większości praktycy biznesu, łączący pracę na UKW z aktywnością zawodową w obszarach rachunkowości (księgowość, audyt), podatków (doradztwo), kadr i płac, bankowości, finansów czy prawa. A zajęcia do wyboru oraz koła naukowe inspirują do poszerzania wiedzy i podejmowania innych inicjatyw - mamy studenckie konferencje, monografie, oferujemy dodatkowe, certyfikowane kursy.

Program studiów obejmuje obligatoryjne, a jednocześnie wartościowe praktyki zawodowe.

UKW proponuje na ekonomii dwa moduły do wyboru. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, co idealnie uzupełni przedmioty proponowane dla wszystkich w ramach starannie przygotowanego programu studiów.

Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i aspiracjami, w tym oczywiście na UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW? 

Absolwenci ekonomii są poszukiwanymi specjalistami przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności (produkcyjnym, handlowym, usługowym), biurach rachunkowych i podatkowych, w instytucjach finansowych, w tym w podmiotach doradczych i inwestycyjnych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych. Ekonomiści pracują również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową, np. w Krajowej Administracji Skarbowej (np. urzędy skarbowe) czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiedzę swoją pożytkują także prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych. Są to zatem więcej niż szerokie perspektywy zatrudnienia.

Rozpocznij studia z ekonomii na UKW!


Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
tel. (+48) 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl
Anna Chrupek: anna.chrupek@ukw.edu.pl
Hanna Grzechowiak: hanna.grzechowiak@ukw.edu.pl

Rekrutacja 2022:

rekrutacja.ukw.stacjonarne
(stacjonarne)

rekrutacja.ukw.niestacjonarne
(niestacjonarne)

 

Zasady rekrutacji

  rekrutacja.ukw.edu.pl 

  Lista przedmiotów 2022/2023

  Semestr I

  • Mikroekonomia
  • Podstawy prawa
  • Matematyka w ekonomii
  • Historia gospodarcza
  • Podstawy marketingu
  • Filozofia z elementami logiki
  • Technologia informacyjna
  • Język obcy
  • Praktyki zewnętrzne

  Semestr 2

  • Makroekonomia
  • Statystyka w ekonomii
  • Podatki
  • Wprowadzenie do matematyki finansowej
  • Zarządzanie
  • Prawo gospodarcze publiczne i prywatne
  • Rachunkowość
  • Język obcy
  • Praktyki zewnętrzne

  Przedmioty do wyboru (1 z 2):

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Etyka w ekonomii

  Semestr 3

  • Polityka gospodarcza
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Umowy w obrocie gospodarczym
  • Bankowość
  • Ekonometria
  • Gospodarka regionalna
  • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów unijnych
  • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
  • Język obcy
  • Praktyki zewnętrzne

  Przedmioty do wyboru (1 z 2):

  • Polityka społeczna
  • Socjologia

  Przedmioty do wyboru (1 z 2):

  • Analiza danych w biznesie
  • Metody ilościowe w ekonomii

  Semestr 4

  • Analiza finansowa
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Finanse publiczne
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Rynek finansowy
  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy
  • Praktyki zewnętrzne

  Przedmioty do wyboru (1 z 2):

  • Kwestie ekonomiczne w UE
  • Historia myśli ekonomicznej

  Przedmioty do wyboru (1 z 2):

  • Negocjacje i mediacje
  • Komunikacja interpersonalna

  Moduł A:

  • Rachunkowość finansowa
  • Kadry i płace

  Moduł B:

  • Podatki pośrednie
  • Podatki bezpośrednie

  Semestr 5

  • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
  • Podstawy analizy technicznej i fundamentalnej spółek
  • Ochrona środowiska w działalności gospodarczej
  • Współczesna gospodarka Polski i świata
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
  • Wychowanie fizyczne
  • Praktyki zewnętrzne
  • Seminarium

  Przedmioty do wyboru (1 z 2):

  • Zachowania konsumenckie
  • Ryzyko w działalności gospodarczej

  Moduł A:

  • Rachunkowość budżetowa
  • Sprawozdawczość finansowa

  Moduł B:

  • Rozliczenia podatkowe
  • Postępowanie w sprawach podatkowych

  Semestr 6

  • Biznesplan
  • Ocena projektów inwestycyjnych
  • Ubezpieczenia
  • Wprowadzenie do finansów międzynarodowych
  • Start w biznesie
  • Seminarium

  Moduł A:

  • Rachunkowość podatkowa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rewizja finansowa

  Przedmioty do wyboru (2 z 3):

  • Podatki i opłaty lokalne
  • Rozliczenia podatkowe
  • Kontrola podatkowa

  Moduł B:

  • Podatki i opłaty lokalne
  • Prawo karne skarbowe
  • Kontrola podatkowa

  Przedmioty do wyboru (2 z 3):

  • Rachunkowość podatkowa
  • Rewizja finansowa
  • Rachunkowość budżetowa

  Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.