Wydział Prawa i Ekonomii

E-book o Wydziale

Przygotowaliśmy e-book o naszym Wydziale. Zawiera on podstawowe informacje o naszych wspólnych osiągnięciach. Ufamy, że zapoznanie się z nim da dobry obraz tego, co za nami i tego, jaki potencjał jest w Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!