Wydział Prawa i Ekonomii

Administracja I st.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Kobieta przy biurku

O kierunku

Studia na kierunku administracja cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od lat, co potwierdza ich atrakcyjność i przydatność zawodową. Jeśli zatem interesują Ciebie sprawy państwa i prawa, jak też zarządzania w przestrzeni publicznej to podejmij je zostając studentem administracji.

Program tych studiów obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowania do zajmowania się sprawami publicznymi w różnych instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Jest to program w pełni nowoczesny, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Administracja to studia ciekawe, uniwersalne w perspektywie ich kontynuowania na studiach magisterskich (w tym z administracji na UKW), jak i odnośnie do wyboru swojej drogi zawodowej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w tym na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze, a także jako funkcjonariusze Policji, różnych inspekcji i straży oraz w wielu innych miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa.

Studia na kierunku administracja przygotowują także do pracy w firmach, bankach, kancelariach i biurach. Są to więc bardzo szerokie możliwości zawodowe.

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
tel. (+48) 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl
Anna Chrupek: anna.chrupek@ukw.edu.pl
Hanna Grzechowiak: hanna.grzechowiak@ukw.edu.pl


Rekrutacja 2022:

rekrutacja.ukw.stacjonarne
(stacjonarne)

rekrutacja.ukw.niestacjonarne
(niestacjonarne)

Lista przedmiotów:

Semestr I

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo konstytucyjne
 • Nauka o administracji
 • Historia administracji
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr II

 • Technologia informacyjna w administracji publicznej
 • Prawo administracyjne. Część ogólna
 • Instytucje ochrony prawa
 • Prawa człowieka
 • Podstawy logiki
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy statystyki
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr III

 • Wprowadzenie do materialnego prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji rządowej
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo finansów publicznych
 • Instytucje i prawo europejskie
 • Dostęp do informacji i ich ochrona w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr IV

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Postępowanie cywilne
 • Umowy w administracji
 • E-administracja
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja ochrony zdrowia
 • Administracja zatrudnienia i rynku pracy
 • Administracja dóbr kultury
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (zajęcia realizowane w ramach e-learningu)

Moduł B:

 • Administracyjne prawo osobowe
 • Administracja spraw socjalnych
 • Administracja oświaty i nauki
 • Administracja obrony kraju
 • Komunikacja interpersonalne (zajęcia realizowane w ramach e-learningu)

Semestr V

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Administracja publiczna w Europie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Status prawny urzędników administracji publicznej
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodologia badań społecznych
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Administracja nieruchomościami i mieszkalnictwa
 • Administracja transportu

Moduł B:

 • Administracja planowania przestrzennego i budownictwa
 • Administracja turystyki i sportu

Semestr VI

 • Zamówienia publiczne
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Postępowanie karne
 • Seminarium

Moduł A:

 • Prawo konkurencji i ochrony konsumentów
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja rolnictwa i rozwoju wsi

Moduł B:

 • Ubezpieczenia i prawo ubezpieczeniowe
 • Administracja wobec patologii społecznych
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości

Studenci wybierają jeden z modułów. Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.

Opłaty za studia:

 • Studia stacjonarne (dzienne): za darmo!
 • Studia niestacjonarne (zaoczne): 1650 zł za semestr
 • Studia licencjackie trwają: 3 lata