Instytut Prawa i Ekonomii

Struktura

W strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii UKW znajdują się: