Instytut Prawa i Ekonomii

Rady Kierunków

Rada Kierunku Administracja

Skład Rady Kierunku:

 1. dr hab. R. Krajewski, prof. uczelni,
 2. dr hab. Marian Masternak - prof. uczelni,
 3. dr hab. Z. Bukowski, prof. uczelni,
 4. dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka,
 5. mgr Katarzyna Biskup,
 6. 2 przedstawicieli studentów,
 7. 2 interesariuszy zewnętrznych.

Rada Kierunku Ekonomia

Skład Rady Kierunku: 

 1. dr hab. M. Giese, prof. uczelni,
 2. dr hab. S. Kamosiński, prof. uczelni,
 3. dr P. Antoszak,
 4. dr dr E. Dziawgo,
 5. dr A. Uziębło,
 6. przedstawiciel studentów,
 7. interesariusz zewnętrzny.

Rada Kierunku Prawo w biznesie

Skład Rady Kierunku:

 1. dr Dagmara Jaroszewska-Choraś,
 2. dr Tomasz Knepka,
 3. dr Anita Kubanek,
 4. dr Marek Mrówczyński,
 5. dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka,
 6. 2 przedstawicieli studentów,
 7. 1 interesariusz zewętrzny.

Rada Kierunku Kryminologia

Skład Rady Kierunku: 

 1. dr hab. Anna Koziczak, prof. uczelni,
 2. dr hab. R. Krajewski, prof. uczelni,
 3. dr Jarosław Janikowski,
 4. dr Agnieszka Kilińska-Pękacz,
 5. dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka,
 6. 2 przedstawicieli studentów,
 7. 1 interesariusz zewnętrzny.