Instytut Prawa i Ekonomii

Rada Naukowa IPiE Rada Naukowa IPiE

Rada Naukowa IPiE

Rada Naukowa Instytutu Prawa i Ekonomii:

  • dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni- Przewodniczący Rady Naukowej IPiE
  • dr hab. Zbigniew Bukowski,  prof. uczelni
  • dr hab. Mirosław Geise, prof. uczelni
  • dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni
  • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni
  • dr Jarosław Janikowski – adiunkt
  • dr Dagmara Jaroszewska-Choraś – adiunkt
  • dr Tomasz Knepka – adiunkt
  • dr Aldona Uziębło – adiunkt
  • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka – adiunkt