Instytut Prawa i Ekonomii

Rada Naukowa IPiE Rada Naukowa IPiE

Rada Naukowa IPiE

Rada Naukowa Instytutu Prawa i Ekonomii:

- dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni- Przewodniczący Rady Naukowej IPiE
- dr hab. Zbigniew Bukowski,  prof. uczelni
- dr hab. Mirosław Geise, prof. uczelni
- dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni
- dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni
- dr Jarosław Janikowski – adiunkt
- dr Dagmara Jaroszewska-Choraś – adiunkt
- dr Tomasz Knepka – adiunkt
- dr Aldona Uziębło – adiunkt
- dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka – adiunkt