Instytut Prawa i Ekonomii

Wystąpienie dr Eweliny Idziak podczas Konferencji ”Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”

Dr Ewelina Idziak w dniu 2 grudnia 2021r. wystąpiła na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t.: ”Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”.  

Wystąpienie dotyczyło inwestycji o podwyższonym stopniu ryzyka jako przykładu ekonomicznych zachowań gospodarstw domowych prowadzących działalność gospodarczą. Dr Ewelina Idziak przedstawiła wyniki swoich badań, a wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Efektem dodatkowym konferencji jest planowana publikacja artykułów prelegentów w postaci punktowanej monografii Wydawnictwa Naukowego TYGIEL Sp. z o.o. z poziomu I – 80 punktów (rozdział 20 punktów).

Tematyka konferencji

Rozwój technologiczny i informacyjny pociągnął za sobą zmiany w zachowaniach konsumenckich.  Zmienił się  sposób  korzystania z zasobów oraz ich ponownego wykorzystywania. Cnoty konsumenta, którymi była oszczędność i wstrzemięźliwość zostały zastąpione przez rozrzutność i orientację na mieć. Coraz bardziej istotna jest rola pieniądza, dostęp do informacji, posiadanie bogactwa i prestiżu.

Konsumenci dostrzegają jednak, że muszą integrować się z otoczeniem, a poza posiadaniem dóbr materialnych kluczowy jest także kapitał ludzki przejawiający się wiedzą, zdrowiem, umiejętnościami i zdolnościami. Znaczące staje się upowszechnianie  faktów na temat zachowań konsumenckich oraz wyjaśnianie przyczyn zmian poziomu konsumpcji. Współczesne trendy ekonomiczne rodzą problemy społeczne, w konsekwencji ważne jest, by szukać rozwiązań wspomagających wyrównywanie szans i nierówności. Stan posiadania daje satysfakcję, a wzrost gospodarczy nie będzie istniał bez dynamicznie rozwijającej się konsumpcji. Dlatego podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa coraz częściej w swoich przedsięwzięciach uwzględniają interesy społeczne i działania na rzecz ochrony przyrody.