Instytut Prawa i Ekonomii

Wizyta profesor Ruizan Mekvabidze z Gori State Teaching University (Gruzja)

W dniach 29.11 – 03.12. 2021 w ramach programu Erasmus + gościliśmy w naszym Instytucie profesor Ruizan Mekvabidze z Gori State Teaching University (Gruzja).


Pani Profesor zajmuje się metodologią prowadzenia badań w zakresie ekonomii i zarządzania, w szczególności procesem podejmowania decyzji przez menedżerów oraz modelowaniem biznesu. Podczas swojej wizyty Pani Profesor poprowadziła ćwiczenia dla studentów ekonomii oraz prawa w biznesie.