Instytut Prawa i Ekonomii

Dr Adam Bułat prelegentem na konferencji "Economy, Tax & Crime"

Pracownik naszego Instytutu, dr Adam Bułat, podczas Konferencji Naukowej "Economy, Tax & Crime", zorganizowanej przez Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK w Toruniu w dniach 2-3 grudnia 2021 r., wygłosił referat pt. "Problematyka ocen karnoskarbowych w jednolitych plikach kontrolnych".

Obrady odbyły się w formie zdalnej. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele świata nauki jak i praktycy, którzy dyskutowali na temat ostatnich zmian w prawie podatkowym oraz prawie karnym skarbowym.