Instytut Prawa i Ekonomii

Udział dr Karola Siemaszko w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Dr Karol Siemaszko uczestniczył w Międzynarodowej konferencji naukowej „Śmierć i narodziny (nowej)inteligencji polskiej”, która odbyła się online w dniach 8 – 9 listopada 2021 roku.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Problematyka konferencji dotyczyła wojennych i powojennych dziejów polskiej inteligencji. W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski, Kazachstanu, Wielkiej Brytanii.

Podczas konferencji dr Karol Siemaszko wygłosił referat pt. „Pośród wzajemnych sporów. Obraz polskiej inteligencji na emigracji po 1945 r. w świetle akt Sądu Obywatelskiego w Londynie”, w którym dokonał omówienia poszczególnych spraw z udziałem przedstawicieli emigracyjnej inteligencji polskiej rozpoznanych przez tytułowy sąd.

Serdecznie gratulujemy.