Instytut Prawa i Ekonomii

Prelekcja dr Agnieszki Kilińskiej-Pękacz w V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych

Dr Agnieszka Kilińska-Pękacz w dniu 28 października br uczestniczyła w V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych. 

W konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli z różnych wydziałów prawa z całej Polski. Przedmiotem wystąpienia dr Agnieszki Kilińskiej-Pękacz była "Zasada „in dubio pro humanitate” w stosunku do nieletnich".

Tegoroczna edycja konferencji przypada również w 100-lecie urodzin Prof. dra hab. Mariana Cieślaka, który w swoim znakomitym dorobku naukowym poświęcił wiele uwagi tytułowej zasadzie prawa karnego przy czym ujmował ją w sposób uniwersalny twierdząc, że „(…) chodzi tu o wytyczenie nieprzekraczalnych granic wolności człowieka w jego relacji do innych ludzkich granic”.

Serdecznie gratulujemy.