Instytut Prawa i Ekonomii

Artykuł dra hab. Sławomira Kamosińskiego w tygodniku "Polityka"

Informujemy, że w Pomocniku Historycznym tygodnika "Polityka" ukazał się artykuł popularnonaukowydra hab. Sławomira Kamosińskiego, prof. uczelni pt. Polak potrafi. Mit dziesiątej potęgi świata, [w:] Dekada Gierka. Polska i Polacy między Grudniem’70 a Sierpniem’80, Pomocnik Historyczny „Polityka”, nr 6 rok 2021, Wydanie drugie, ISSN 2391-7717, s. 40 – 43.

Serdecznie gratulujemy Autorowi i zachęcamy do lektury.