Instytut Prawa i Ekonomii

Konferencja "Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy" - program już na stronie!

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, która odbędzie się 9 grudnia 2021 r., zdalnie na platformie MS Teams.

Celem konferencji jest namysł nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie prawa wykroczeń w trzech różnych perspektywach poznawczych:

  • spojrzenie prawnohistoryczne, które dostarczy wiedzy o genezie tworzenia przepisów obowiązujących już nawet kilkadziesiąt lat, oraz ich korespondencji ze zmianami społeczno-gospodarczymi na przestrzeni tego okresu,
  • aktualne problemy stojącej przed prawem wykroczeń,
  • perspektywa przyszłości prawa wykroczeń w Polsce, w szczególności podejmująca próbę wypracowania postulatów zmian w jego obrębie, które będą odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Idei konferencji przyświeca 50 rocznica uchwalenia Kodeksu wykroczeń w Polsce, którą organizatorzy konferencji pragną w ten sposób uhonorować.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji i jej udziału znajdują się na stronie Konferencji  - www.prawoiekonomia.ukw.edu.pl