Instytut Prawa i Ekonomii

Udział dr Aldony Uziębło oraz dra hab. Sławomira Kamosińskiego w konferencji "Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych"

Dr Aldona Uziębło oraz dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni uczestniczyli w dniach 28-29 czerwca 2021 roku w Białymstoku w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych".

Organizatorem Konferencji była Katedra Ekonomii Politycznej oraz Katedra Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas obrad konferencji dr Aldona Uziębło wygłosiła referat pt. "Kryzys wartości czy wartość kryzysu. Implikacje pandemii COVID-19 w jednostce non-profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku", a dr hab. Sławomir Kamosiński - "Kryzys zaufania w Polsce i jego wpływ na działalność inwestycyjną przedsiębiorców".

Na podkreślenie zasługuje fakt, że tradycyjnie konferencja w Białymstoku cieszy się niezmienną popularnością wśród ekonomistów. W tym roku referaty wygłosili między innymi: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, prof. dr hab. Anna Ząbkowicz, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, prof. dr hab. Stanisław Rudolf, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. dr hab. Łukasz Hardt, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr ha. Witold Kwaśnicki, prof. dr hab. Maciej Miszewski, prof. dr hab. Wojciech Morawski, prof. dr hab. Janusz Kaliński, prof. dr hab. Stanisław Swadźba.  

sala konferencyjna, mężczyzna przemawia