Instytut Prawa i Ekonomii

Udział mgr Celiny Siermińskiej-Warczak w konferencji „Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne”

W dniu 24 czerwca br. mgr Celina Siermińska-Warczak wzięła udział jako słuchacz w Konferencji organizowanej przez Główny Inspektorat Pracy „Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne”.

W Konferencji wzięło udział ponad 300 zainteresowanych osób z różnych środowisk, w tym parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów centralnych, pracodawców (w tym Konfederacja Lewiatan) i związków zawodowych (m.in. Solidarność, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) oraz świata nauki.

W dyskusji poruszono najistotniejsze kwestie problemowe związane z wprowadzeniem pracy zdalnej, w szczególności problem kontroli pracy zdalnej, regulacji czasu pracy podczas pracy zdalnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

prelegenci konferencji, trzy osoby w aplikacji MS Teams