Instytut Prawa i Ekonomii

Podsumowanie Konferencji "PRAWO - sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy?"

W dniu 18 maja 2021 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo - sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy” organizowana przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz Koło Naukowe “Prawo&Biznes”.

Konferencja odbyła się w formie zdalnej, na platformie Ms Teams.Konferencja skupiła pracowników naukowych wielu jednostek i Uczelni w Polsce, a także liczną rzeszę praktyków z kancelarii prawnych. Organizatorzy byli miło zaskoczeni ilością zgłoszeń oraz ich zakresem merytorycznym.

Wydarzenie zostało otwarte przez dra hab. Marka Mrówczyńskiego, prof. uczelni, który odczytał list powitalny Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii dra hab. Radosława Krajewskiego, prof. uczelni.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, celem organizatorów było rozważenie statusu przedsiębiorcy w różnych gałęziach prawa.

Nasze spotkanie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Bydgoszcz Rafała Bruskiego, patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Bydgoszczy na czele z Prezesem Grzegorzem Grześkiewiczem oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Patronami medialnymi zostali Radio Eska i TVP3 Bydgoszcz.

Wydarzenie nie odbyłoby się bez zaangażowania i wkładu Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem dr Anity Kubanek, z udziałem dr hab. Marka Mrówczyńskiego, prof. uczelni, dr Anny Folgier oraz mgr Celiny Siermińskiej-Warczak.

Należy również podkreślić wkład pracy studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Koła Naukowego “Prawo&Biznes”. Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i tak profesjonalną organizację wydarzenia, którego forma zdalna generuje wiele ryzyk.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych Prelegentów, którzy podjęli się analizy postawionego przez organizatorów problemu badawczego, a także zaproponowali własne uwagi de lega lata i postulaty de lege ferenda.