Instytut Prawa i Ekonomii

Nabór Studentów do Programu Ambasadorów Cyfrowych NCBC

Prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego w Warszawie. W imieniu NCBC podpis pod porozumieniem złożył gen. bryg. Karol Molenda.

Nawiązanie współpracy odbyło się w ramach programu Cyfrowych Ambasadorów dedykowanego dla wyróżniających się osobowości uczelnianych. Zawarte porozumienie będzie obejmowało swoim zakresem: odpowiedzialność za przyszłość oraz dalszy rozwój Wojska Polskiego, działanie w duchu partnerstwa oraz służenie rozwojowi obronności i bezpieczeństwu państwa oraz postępowi nauki.

Szczególną rolę w koncentracji i koordynacji wysiłków na rzecz propagowania wiedzy na temat działań statutowych NCBC będą odgrywały trzy jednostki z UKW: Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Informatyki oraz Instytut Prawa i Ekonomii.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z podpisania listu intencyjnego są: płk Grzegorz Wielosz, Agnieszka Stefańska-Krasowska, Karolina Drozdowska z NCBC oraz dr Kamila Sierzputowska z Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW.

Zachęcamy Studentów naszego Instytutu do składania swoich zgłoszeń na Ambasadorów w terminie do 17 września 2021 do sekretariatu IPiE na adres mailowy: magdalena.wronska@ukw.edu.pl 

Czytaj więcej...