Instytut Prawa i Ekonomii

Artykuł dr Anity Kubanek dotyczący urządzania nielegalnych losowań na Facebooku

Dr Anita Kubanek opublikowała artykuł pt. "Urządzanie nielegalnych gier losowych w mediach społecznościowych przez przedsiębiorców".

Został on opublikowany w czasopiśmie Studia Prawnoustrojowe (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Artykuł zawiera analizę zjawiska urządzania nielegalnych gier losowych przez przedsiębiorców na Facebooku.

Celem artykułu jest zbadanie czy loteria organizowana w mediach społecznościowych jest rzeczywiście grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ponadto poddano analizie podstawy prawne (zarówno prawo powszechnie obowiązujące jak i regulaminy wewnętrzne) urządzania loterii oraz zgłębiono problematykę odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów prawa.

Artykuł został wzbogacony o część empiryczną, zawierającą badania własne z województwa kujawsko-pomorskiego. Jak wykazała analiza przepisów prawa, orzeczeń i literatury przedmiotu nie wszystkie organizowane na Facebooku loterie są niezgodne z prawem. Głównym wyznacznikiem zakwalifikowania loterii na Facebooku jako gry hazardowej jest nabycie produktu lub usługi jako warunku udziału w grze. Tym samym wymóg polubienia postu lub wpisania komentarza nie narusza ustawy o grach hazardowych.

Z treścią artykułu można się zapoznać na stronie czasopisma: TUTAJ

Zapraszamy do lektury artykułu i dyskusji nad tym interesującym zagadnieniem.