Instytut Prawa i Ekonomii

Artykuł dra hab. Mariana Masternaka na temat przewozu osób w zbiorowym transporcie publicznym

Kolejny sukces naukowy w naszym Instytucie. Dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni opublikował, jako współautor, artykuł pt. "Charakter prawny regulaminów przewozu osób w zbiorowym transporcie publicznym".

Został on opublikowany w czasopiśmie Studia Iuridica Toruniensia (mającym na ministerialnej liście czasopism 40 punktów). Artykuł zawiera krytyczną analizę przepisów prawa oraz dotychczasowych poglądów doktryny i judykatury na charakter prawny regulaminów przewozu osób w zbiorowym transporcie publicznym.

Autorzy wskazują na potrzebę odejścia od powszechnie przyjmowanej koncepcji, w myśl której regulaminy przewozu mają charakter wzorca umownego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i postulują wprowadzenie przez ustawodawcę uregulowań prawnych jednoznacznie przesądzających o normatywnym charakterze tych regulaminów.

Z treścią artykułu można się zapoznać na stronie czasopisma SIT: TUTAJ

Zapraszamy do lektury artykułu i dyskusji nad tym interesującym zagadnieniem.