Instytut Prawa i Ekonomii

Dr hab.Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. uczelni - gość studentów z KUL

Na zaproszenie Sekcji Prawa Ochrony Środowiska Koła Naukowego Studentów Prawa KUL dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski prof. uczelni z Katedry Administracji wygłosił dnia 20.04.2021 referat „Ochrona środowiska w pandemii Covid-19 z perspektywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Spotkanie online z udziałem studentów lubelskiego uniwersytetu oraz ich opiekunki dr hab. Anny Haładyj prof. KUL skupiło ponad 20 osób, a zakończyło długą i ciekawą dyskusją.