Instytut Prawa i Ekonomii

Międzynarodowa Konferencja "Child in migration" - podsumowanie

W dniach 19-21 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Child in Migration: Status and Identity” współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze. Partnerem konferencji było także Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. 

Konferencja dotyczy problematyki statusu prawnego, tożsamości oraz identyfikacji dzieci cudzoziemskich. Jest to zagadnienie o fundamentalnym znaczeniu dla małoletnich migrantów  ponieważ brak rejestracji, dokumentów czy potwierdzenia wieku często utrudnia lub wręcz uniemożliwia im korzystanie z praw gwarantowanych Konwencją o prawach dziecka.  Kwestia ta jest istotna nie tylko w Europie, gdzie wciąż rośnie liczba cudzoziemców poniżej 18 roku życia, ale również na innych kontynentach. Stąd też w konferencji wzięli udział naukowcy z całego świata. W programie przewidziano 25 referatów, a 15 z nich zostało  przedstawionych przez gości zagranicznych  z Europy, Afryki i Azji. Reprezentowali oni następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet w Gandawie, Maharshi Dayanand University, Uniwersytet w Perugii, Uniwersytet Kenyatty, Strathmore University, Atmaya Jaya Catholic University of Indonesia, University of Lisbon School of Law, Uniwersytet „1 grudnia 1918” w Alba Julii. Nie zabrakło także perspektywy polskiej - organizatorzy mieli przyjemność gościć kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu SWPS.

Poza anglojęzyczną częścią obrad przygotowano specjalną sesję w języku polskim. Jest to wykład dra Marcina Białeckiego (UKSW) dla praktykujących prawników zatytułowany „Postępowanie w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę”.  Problematyka ta okazała się być na tyle interesująca, że chęć wysłuchania tego wystąpienia zgłosiło kilkudziesięciu adwokatów nie tylko z Zielonej Góry, ale także z innych izb adwokackich w kraju.