Instytut Prawa i Ekonomii

Kolejny nadany stopień doktora wśród pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii

Kolejnemu Pracownikowi naszego Instytutu - dr Katarzynie Biskup-Grabowskiej nadano stopień doktora.

Rozprawa doktorska zatytułowana była „Administracyjnoprawne aspekty planowania i budowy lotnisk cywilnych”, została obroniona 22 grudnia 2020 r. Praca powstawała pod czujnym okiem dr hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. nadz. 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała naszemu Pracownikowi w dniu 19.01.2021 r. stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i Panu Profesorowi!