Instytut Prawa i Ekonomii

Pracownicy Instytutu Członkami Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UKW

Z przyjemnością informujemy, że składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UKW na kadencję 2020-2024 znalazło się troje pracowników naszego instytutu.

Dr hab. Marek Mrówczyński został powołany przez Senat UKW na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego tego ważnego dla działania uczelni ciała. Dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski i dr Dagmara Jaroszewska-Choraś zostali członkami komisji.

Serdecznie gratulujemy !