Instytut Prawa i Ekonomii

Najnowsze artykuły pracowników naukowych IPiE

W ostatnim czasie ukazały się najnowsze artykuły naukowe Pracowników naszego Instytutu. Należą do nich:

      • artykuł naukowy dra hab. Radosława Krajewskiego, prof. uczelni - "Rozszerzona prawnokarna ochrona osób działających w ramach interwencyjnej obrony koniecznej" w monografii "Społeczeństwo obywatelskie. Historia, teoria, praktyka".
        Więcej informacji: https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl