Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o zjazdach dla studentów studiów niestacjonarnych - I rocznik

Drodzy Studenci studiów niestacjonarnych I roku,

w celu zapewnienia prawidłowości procesu kształcenia, dostępu do aplikacji do nauki zdalnej (MS Teams) wszystkich przyjętych na studia niestacjonarne Studentów oraz możliwości prowadzenia zajęć zgodnie z sylabusami do przedmiotów I planowany zjazd dla I roczników zostaje przełożony na 7-8.11.2020r.

Prosimy o oczekiwanie na maile z danymi dostępowymi do poczty, aplikacji do nauki zdalnej i innymi informacjami niezbędnymi dla udziału w procesie kształcenia.

Drodzy Studenci, zostaniecie dodatkowo zaproszeni do siedziby IPiE po odbiór legitymacji studenckich, o czym zostaniecie poinformowani drogą elektroniczną.