Instytut Prawa i Ekonomii

dr Aldona Uziębło odznaczona Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nadał doktor Aldonie Uziębło Złotą Odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.  

Odznaka przyznawana jest  za aktywny udział w działalności statutowej, za zaangażowanie, sumienność i inicjatywę w realizacji celów Stowarzyszenia. Odznaczona, zdaniem Zarządu Głównego, poprzez swoją społeczną postawę, pracę zawodową i działalność naukowo – dydaktyczną zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia i jego pozycji jako organizacji reprezentującej zawód księgowego.

Doktor Aldona Uziębło jest wiceprezesem ds. szkoleniowych SKwP w Gdańsku. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki. Więcej informacji na stronie: www.skwp.pl.

Serdecznie gratulujemy.