Instytut Prawa i Ekonomii

Publikacja dotycząca autofałszerstwa autorstwa dr hab. Anny Koziczak, prof. uczelni

W ostatnim czasie ukazała się publikacja autorstwa Pracownika naszego Instytutu - dr gab. Anny Koziczak, prof. uczelni pod tytułem "Autofałszerstwa".

"Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w całości poświęconą problematyce tzw. autofałszerstwa, czyli modyfikowania własnego podpisu lub pisma, w celu wprowadzenia w błąd odbiorcy co do ich pochodzenia i w efekcie uniknięcia prawnych konsekwencji związanych z podpisaniem dokumentu lub spisaniem jego treści. Działania autofałszerskie same w sobie nie stanowią czynu zabronionego, umożliwiają jednak popełnienie wielu przestępstw albo uniknięcie za nie odpowiedzialności.

Książka adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego zajmujących się kryminalistyką, ale przede wszystkim do praktyków, w tym do biegłych zajmujących się identyfikacją pisma ręcznego, do przedstawicieli organów zlecających ekspertyzy pismoznawcze w sprawach karnych, cywilnych lub administracyjnych, do adwokatów, pracowników banków, a także do wszelkich innych osób, które na polu zawodowym stykają się z dokumentami zawierającymi pismo ręczne."

Informacje ze strony wydawnictwa.
Więcej: TUTAJ

Gratulujemy Autorce i zachęcamy do lektury.