Instytut Prawa i Ekonomii

Najnowsze publikacje w Instytucie Prawa i Ekonomii Najnowsze publikacje w Instytucie Prawa i Ekonomii

Najnowsze publikacje w Instytucie Prawa i Ekonomii

W ostatnim czasie ukazały się nowe publikacje pracowników naszego Instytutu.
Gratulujemy wszystkim Autorom a pozostałe osoby zachęcamy do lektury. To kolejne działania wpisujące się w politykę naukową Instytutu Prawa i Ekonomii.

Poniżej zamieszczamy listę:

  • "Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań" pod redakcją dra hab. Mirosława Geise, prof. Uczelni, dr Ewy Dziawgo oraz dr Aldony Uziębło.
    czytaj więcej...

  • „Prawne aspekty cyberprzestrzeni" pod redakcją dr Dagmary Jaroszewskiej – Choraś, dr Agnieszki Kilińskiej – Pękacz oraz dra Adama Bułata.
    czytaj więcej...

  • "Prawa człowieka w Polsce - perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności" pod redakcją dra Marcina Jastrzębskiego oraz dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej.
    czytaj więcej...