Instytut Prawa i Ekonomii

Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów i prawa”

W dniu 21 września 2020r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów i prawa”. 

Konferencja została zorganizowana w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i adresowana była do Studentów, Doktorantów i młodych naukowców oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji. W wydarzeniu udział wzięło 48 prelegentów - przedstawicieli kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce.

Konferencję i jednocześnie sesję inauguracyjną rozpoczął Dyrektor Instytutu - dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni. W sesji udział wzieli goście honorowi:

  • dr hab. Grażyna Voss, prof. Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Bydgoszczy,
  • mgr Mariusz Jaroniewski, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy,
  • mgr Monika Matyszewska, zastępca prezesa Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku "Elektronizacja sprawozdań finansowych. Ułatwienie czy utrudnienie?"

Konferencja została podzielona na 4 sesje:

  • ekonomia - moderowanie: dr hab. Mirosław Geise, prof. uczelni oraz dr Aldona Uziębło,
  • finanse - moderowanie: dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni oraz dr Magdalena Szczepańska,
  • biznes - moderowanie: dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni oraz dr Anita Kubanek,
  • prawo - moderowanie: dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni oraz dr Kamila Piernik-Wierzbowska

w ramach których odbywały się prelekcje zgłoszonych uczestników. Możliwy był również udział bierny, którą to opcje wykorzystali m.in. studenci naszego Instytutu.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom, prelegentom oraz Pracownikom Instytutu, którzy moderowali poszczególne sesje, jak również Komitetowi Naukowemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu za udział oraz zaangażowanie w to naukowe przedsięwzięcie.