Instytut Prawa i Ekonomii

Praca na stanowiskach: asystentów

Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowiska:

Asystent 
Stanowisko:  Asystent, Pracownik: Badawczo-Dydaktyczny 
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse
Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r.
Treść ogłoszenia- asystent

Asystent
Stanowisko:  Asystent, Pracownik: Badawczo-Dydaktyczny 
Dyscyplina naukowa: nauki prawne
Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r.
Treść ogłoszenia-asystent

Asystent
Stanowisko:  Asystent, Pracownik: Badawczo-Dydaktyczny 
Dyscyplina naukowa: nauki prawne
Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r.
Treść ogłoszenia-asystent