Instytut Prawa i Ekonomii

Oferta kursów internetowych opracowanych przez Program HELP (Edukacja z praw człowieka dla prawników) Rady Europy Oferta kursów internetowych opracowanych przez Program HELP (Edukacja z praw człowieka dla prawników) Rady Europy

Oferta kursów internetowych opracowanych przez Program HELP (Edukacja z praw człowieka dla prawników) Rady Europy

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów internetowych opracowanych przez Program HELP (Edukacja z praw człowieka dla prawników) Rady Europy.

Ograniczenia w swobodzie przemieszczania się z powodu pandemii COVID-19 mogą stanowić dobry moment, aby zapisać się na kursy online HELP, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat takich kwestii, jak:

 • Wprowadzenie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym nowy moduł dotyczący wykonywania orzeczeń ETPC (wersja uaktualniona; istnieją starsze wersje dostosowane do przepisów krajowych niektórych krajów)
 • Antydyskryminacja
 • Środki alternatywne wobec tymczasowego aresztowania
 • Środki alternatywne wobec detencji migrantów (niedługo dostępny na stronie internetowej)
 • Azyl i EKPCz
 • Bioetyka - Kluczowe zasady praw człowieka w biomedycynie 
 • Sprawiedliwość przyjazna dzieciom
 • Zwalczanie handlu ludźmi
 • Standardy Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT)
 • Ochrona danych i prawo do prywatności
 • Prawa człowieka w sporcie
 • Gwarancje proceduralne w postępowaniu karnym i prawa ofiar
 • Zakaz złego traktowania
 • Prawo własności
 • Uzasadnianie wyroków w sprawach karnych
 • Dzieci uchodźców i migrantów
 • Prawa osób niepełnosprawnych
 • Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa

I wiele innych tematów… o czym możecie przekonać się w katalogu kursów HELP TUTAJ 

Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą samodzielnie wydrukować „Zaświadczenie o ukończeniu” . 

Wszystkie kursy są dostępne w j. angielskim, a niektóre przetłumaczone zostały na inne języki, w tym j. polski. Kursy które dostępne są w j. polskim zawierają dodatkowe materiały uzupełniające związane z polskim prawem, orzecznictwem i kontekstem.