Instytut Prawa i Ekonomii

Praktyki - kierunek Kryminologia

Praktyki - studia stacjonarne

Kierunek: Kryminologia
Tryb: stacjonarny
Rok akademicki:
2019/2020 (w cyklu kształcenia 2019/2020)

Praktyki - studia niestacjonarne

Kierunek: Kryminologia
Tryb: niestacjonarny
Rok akademicki:
2019/2020 (w cyklu kształcenia 2019/2020)