Instytut Prawa i Ekonomii

Plany zajęć i harmonogramy

Plany dla zjazdów niestacjonarnych 2020/2021 - 24-25.10.20r. oraz 7-8.11.20r.

Zamieszczamy plan zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych dla kierunków KRYMINOLOGIA, PRAWO W BIZNESIE, ADMINISTRACJA (I ST.), ADMINISTRACJA (II ST.), EKONOMIA na najbliższe dwa zjazdy: 24-25.10.2020r. oraz 7-8.11.2020r.

Plany na kolejne zjazdy pojawią się wkrótce.

Jednocześnie przypominamy, że w celu zapewnienia prawidłowości procesu kształcenia, dostępu do aplikacji do nauki zdalnej (MS Teams) wszystkich przyjętych na studia niestacjonarne Studentów oraz możliwości prowadzenia zajęć zgodnie z sylabusami do przedmiotów I planowany zjazd dla I roczników zostaje przełożony na 7-8.11.2020r.

Prosimy o oczekiwanie na maile z danymi dostępowymi do poczty, aplikacji do nauki zdalnej i innymi informacjami niezbędnymi dla udziału w procesie kształcenia.