Instytut Prawa i Ekonomii

Plany zajęć i harmonogramy

Plan dla studiów niestacjonarnych

Zamieszczamy plan dla studentów studiów niestacjonarnych wszystkich kierunków.
Prosimy przed planowanym terminem zjazdu sprawdzać aktualizacje planów.