Instytut Prawa i Ekonomii

Pełnomocnicy Dyrektora IPiE

W Instytucie Prawa i Ekonomii zostali powołani Pełnomocnicy Dyrektora IPiE, pełniący funkcję w określonych obszarach.

Pełnomocnikami w Instytucie są: